Bli medlem i Masjid Bilal

Masjid Bilal er kulturbærer og kulturspreder, samtidig fungerer som kjernen i et samlet og sosialt lokal fellesskap for muslimer i Oslo. De fem tidebønnene (salat) som utføres i fellesskap, er et fundament for moskeens virksomhet og det er også en av de fem søylene i Islam. Dette i tillegg til feiring av de islamske høytider, informasjonsarbeid, koranundervisning for barn og være den lokale dialogpartner.

Innmelding


Skjema

(Innmeldingsblankett må printes ut, fylles ut, og leveres personlig til styre)